Dane kontaktowe

Igłoterapia sucha

Igłoterapia jest to zabieg polegający na zaaplikowaniu cienkiej, nieiniekcyjnej, jednorazowej i sterylnej igły (tzw. suchej igły) w mięsień lub więzadło.

Wybór odpowiednich punktów wkłucia oraz właściwa stymulacja tkanki igłą służą przede wszystkim rozluźnieniu nadmiernie napiętych struktur układu ruchu oraz zniesieniu dolegliwości bólowych pacjenta.

Znajduje ona zastosowanie w leczeniu konkretnych jednostek chorobowych tj. zespól bólu mięśniowo-powięziowego, idiopatyczne i napięciowe bóle głowy, rwa kulszowa, kolano biegacza, zespół pasma biodrowo-piszczelowego.

Terapia ta, z uwagi na bardzo precyzyjny dobór punktów iniekcji odznacza się często wysoką skutecznością i szybko uzyskanym efektem terapeutycznym.

Tomasz Stodolski i pacjent podczas zabiegu igłoterapii.